Termeni și Condiții Generale de Cumpărare pe vidaXL Marketplace

Atașament(e)

Termeni și Condiții Generale de Cumpărare pe vidaXL Marketplace

Termeni & condiții Vânzător vidaXL

Articolul 1 - Definiții

vidaXL Marketplace 

Compania privată cu răspundere limitată vidaXL Marketplace Europe B.V., cu sediul în Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo, funcționează în Olanda cu numărul de TVA NL859812108B01, tranzacționând cu numărul 74214802 al Camerei de Comerț (KvK) pe site-urile vidaXL.at, vidaXL.bg, vidaXL.cz, vidaXL.de, vidaXL.dk, vidaXL.ee, vidaXL.fi, vidaXL.hr, vidaXL.hu, vidaXL.lt, vidaXL.lv, vidaXL.pl, vidaXL.ro, vidaXL.si, vidaXL.sk;

Mediu

Site-ul vidaXL Marketplace Adresa de Internet este „vidaXL” urmată de extensia de țară (.nl / .be / .co.uk etc.). De exemplu, www.vidaxl.nl și orice altă aplicație proiectată de vidaXL Marketplace.

Platformă

Mediul în care terții oferă produse Utilizatorilor.

Utilizator

Orice vizitator al Mediului

Vânzător

Un terț, fie persoană juridică, fie persoană fizică, care oferă produse Utilizatorilor prin intermediul Platformei

Client: Un Utilizator al Mediului care procedează la achiziționarea unui articol prin intermediul Platformei.

Client

Utilizator al Mediului care procedează la achiziționarea unui Articol prin intermediul Platformei.

Contract de Vânzare

Contractul de vânzare care apare între Vânzător și Client prin intermediul Platformei.

Articolul 2 – Aplicabilitate

2.1 Acești termeni și condiții se aplică la comandarea și achiziționarea de produse de la Vânzători prin intermediul Platformei (în continuare: Termeni și Condiții Generale de Cumpărare prin vidaXL Marketplace). Aceste condiții pot fi, de asemenea, consultate pe site-ul vidaXL Marketplace.

2.2 Clientul care plasează o comandă pentru un produs oferit de un Vânzător în cadrul Mediului acceptă aplicabilitatea Termenilor și Condițiilor Generale de Cumpărare pe vidaXL Marketplace.

2.3. Abaterile de la prevederile acestor Termeni și Condiții Generale de Cumpărare prin intermediul vidaXLMarketplace pot fi consemnate în scris. Restul dispozițiilor vor rămâne în vigoare și aplicabilitate deplină.

2.4 Acești Termeni și Condiții Generale de Cumpărare prin intermediul vidaXL Marketplace sunt aplicabile atât cumpărătorilor care se califică drept consumatori (generali), cât și cumpărătorilor care se califică drept consumatori de afaceri.

2.5 Toate drepturile și reclamațiile, așa cum sunt stipulate în acești Termeni și Condiții Generale de Cumpărare prin intermediul vidaXL Marketplace și în orice alte acorduri, care sunt făcute în beneficiul vidaXL Marketplace, sunt de asemenea stipulate în beneficiul intermediarilor și al altor terți angajați de vidaXL Marketplace, incluzând în mod explicit Vânzătorul (Vânzătorii).

2.6 vidaXL Marketplace are dreptul de a schimba acești Termeni și Condiții Generale de Cumpărare prin intermediul vidaXL Marketplace. Condițiile modificate vor fi aplicabile de îndată ce vor fi publicate pe site. Dacă un cumpărător plasează o comandă, acesta acceptă astfel aplicabilitatea acestor termeni și condiții.

Articolul 3 - Contact client

3.1 Clientul trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe:

- Clientul trebuie să aibă un cont de client pe vidaXL Marketplace;

- Clientul are vârsta de cel puțin 18 ani;

- Clientul poate fi contactat prin e-mail.

3.2 vidaXL Marketplace are întotdeauna dreptul să nu proceseze anumite comenzi de la Vânzători sau să atașeze anumite condiții la anumite comenzi.

3.3 Clientul nu are dreptul să îi lase pe alții să îi folosească propriul cont.

3.4 Clientul declară că acționează în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale de Cumpărare prin intermediul vidaXL Marketplace și cu toate legile și reglementările aplicabile.

3.5 Clientul este responsabil pentru acuratețea datelor din contul propriu

Articolul 4 - Oferte de la terți

4.1 vidaXL Marketplace este agent comercial pentru Vânzător. Clientul admite că acest Contract de Vânzare este încheiat între Client și Vânzător și că vidaXL Marketplace nu este sau nu va fi parte la acest Contract.

4.2 În caz de întrebări sau reclamații cu privire la produsele achiziționate de către Client, acesta trebuie să ia legătura direct cu Vânzătorul relevant. Clientul admite că, în aceste cazuri, nu poate apela la vidaXL  Marketplace și că vidaXL Marketplace nu este responsabilă în niciun fel, inclusiv în ceea ce privește defectele produsului achiziționat.

Articolul 5 - Comandă și livrare

5.1 Un Client poate plasa o comandă pe vidaXL Marketplace prin procesul normal de comandă pentru un produs oferit de către Vânzător.

5.2 Clientul primește o factură de la Vânzător

5.3 Dreptul de proprietate asupra articolelor livrate va fi transferat numai atunci când Clientul și-a îndeplinit obligația de plată.

Articolul 6 - Rambursare și plată

6.1 Clientul datorează prețul de vânzare al produsului (produselor) achiziționat(e) de la Vânzător prin intermediul Platformei către vidaXL Marketplace. Clientul nu este eliberat de obligația de plată prin plata directă către vânzător.

Articolul 7 - Dispoziții de cumpărare de la Vânzător (Vânzători)

7.1 Dacă un Client achiziționează un produs de la un Vânzător prin intermediul Platformei, Clientul se angajează să citească și să accepte termenii și condițiile generale de vânzare ale Vânzătorului relevant de la care achiziționează unul sau mai multe produse prin intermediul Platformei.

Articolul 8 - Informații și utilizarea datelor

8.1 Clientul va citi cu atenție e-mailul, astfel încât Clientul să ia notă de informațiile care i-au fost transmise de vidaXL Marketplace sau Vânzător în timp util.

8.2 vidaXL Marketplace nu răspunde pentru nicio informație care nu apare la timp sau pare neclară sau pentru erori manifeste, indiferent de la cine provin informațiile sau cui îi sunt furnizate.

8.3 Clientul declară că știe și acceptă faptul că numele și adresa sa, adresa de e-mail și numărul de telefon vor fi furnizate Vânzătorului în măsura în care acestea sunt necesare pentru a executa Contractul de Vânzare sau în cazul în care Clientul și-a dat acordul pentru acest lucru. Vânzătorul are dreptul să folosească datele Clientului numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru a gestiona și executa Contractul de Vânzare sau în cazul în care Clientul a acordat permisiunea de utilizare a datelor.

8.4 Clientul știe că un sistem de evaluare face parte din procesul de vânzare. Clientul va fi invitat prin e-mail. Clientul declară că va participa cu bună-credință, în cazul în care alege să participe. Clientul garantează că toate informațiile furnizate sunt corecte și nu induc în eroare. Clientul se va abține să furnizeze și / sau să menționeze informații ofensatoare, amenințătoare și / sau defăimătoare.

8.5 vidaXL Marketplace are întotdeauna dreptul de a refuza să posteze o recenzie pe site sau să o elimine dacă recenzia este în contradicție cu legile sau regulamentele, ordinea publică și / sau moralitatea.

Articolul 9 - comunicarea dintre Client și Vânzător

9.1 Toată comunicarea dintre Client și Vânzător care se desfășoară prin intermediul vidaXL Marketplace poate fi vizualizată și utilizată de vidaXL Marketplace pentru:

  • A sprijini Clientul și / sau Vânzătorul în caz de întrebări și / sau probleme;
  • A evalua dacă Vânzătorul îndeplinește cerințele;
  • A analiza îmbunătățirile procesului

9.2 Clientul acordă permisiunea ca vidaXL Marketplace să stocheze, să vizualizeze și să utilizeze comunicarea în conformitate cu prevederile alineatului 1 din acest articol.

Articolul 10 – Diverse

10.1 vidaXL Marketplace are dreptul de a restrânge, de a nu acorda sau de a revoca anumite privilegii sau de a bloca utilizarea contului sau posibilitatea de a comanda, de a refuza sau limita articolele Vânzătorului prin vidaXL Marketplace, în funcție de istoricul comercial al unui Client; acest lucru fiind la discreția  exclusivă a vidaXL Marketplace.

Articolul 11 - Clauza de despăgubire

În cazul în care una dintre dispozițiile din cadrul acestor Termeni și Condiții este sau devine inaplicabilă, aplicabilitatea celorlalte dispoziții nu va fi afectată. Se va lua în considerare înlocuirea unei dispoziții inaplicabile cu o dispoziție aplicabilă, care se apropie cât mai mult de dispoziția inaplicabilă.

vidaXL Marketplace are întotdeauna dreptul de a întrerupe funcționalitățile în favoarea ofertelor Vânzătorilor de pe piața vidaXL.

Articolul 12 - Legea de reglementare și jurisdicția

 Termenii și Condițiile Generale de Cumpărare prin intermediul vidaXL Marketplace sunt reglementate exclusiv de legislația olandeză. Toate litigiile care decurg din acești Termeni și Condiții sunt înaintate exclusiv către Curtea Districtuală de Justiție din Oost-Brabant, situată în Hertogenbosch, cu excepția cazului în care legea desemnează în mod special o altă instanță.