Avem termeni și condiții diferite pentru clienți persoane fizice și clienți companii. Vezi termenii și condițiile relevante care se aplică mai jos:

Termeni și condiții pentru clienți persoane fizice.

Actualizat: 2023-05-17

Acești termeni și condiții generale ale Thuiswinkel.org au fost elaborate în urma consultării cu Asociația Consumatorilor în cadrul Grupului de Coordonare a Autoreglementării (CZ) a Consiliului Economic și Social și vor intra în vigoare începând cu data de 1 iunie 2014.

 

Index:

Articolul   1 - Definițiile

Articolul   2 - Identitatea comerciantului

Articolul   3 - Aplicabilitatea

Articolul   4 - Oferta

Articolul   5 - Contractul

Articolul    6 – Dreptul la retragere

Articolul   7 - Obligațiile consumatorului pe perioada de retragere

Articolul   8 - Consumatorii care își exercită dreptul de retragere și costurile aferente

Articolul   9 - Obligațiile comerciantului în cazul retragerii

Articolul  10 - Opoziția față de dreptul de retragere

Articolul  11 - Prețul

Articolul  12 - Îndeplinirea contractului și garanția suplimentară

Articolul  13 - Furnizarea și punerea în aplicare

Articolul  14 - Tranzacții pe durată prelungită: durată, încetare și prelungire

Articolul  15 - Plata

Articolul  16 - Procedura privind reclamațiile

Articolul  17 - Litigiile

Articolul  18 - Garanția

Articolul  19 - Dispozițiile suplimentare sau diferite

Articolul  20 - Modificările termenilor și condițiilor generale ale Thuiswinkel.org

 

Articolul 1 - Definițiile

În acești termeni și condiții se aplică următoarele definiții:

 1. Acord suplimentar: acord în baza căruia un consumator obține produse, conținut digital și/sau servicii prin intermediul unui contract la distanță, iar un comerciant sau o terță parte livrează aceste produse, conținut digital și/sau servicii în conformitate cu acordul încheiat între terța parte respectivă și comerciant;
 2. Perioadă de retragere: perioadă în care un consumator poate să își folosească dreptul de retragere;
 3. Consumatorul: persoană fizică ale cărei acțiuni nu sunt realizate în scopuri care privesc derularea unei meserii, profesii sau afaceri;
 4. Zi: zi calendaristică;
 5. Conținut digital: date produse sau furnizate în format digital;
 6. Tranzacție pe durată prelungită: contract la distanță privitor la o serie de produse și/sau servicii prin care obligația de a furniza și/sau cumpăra este eșalonată pe o perioadă de timp;
 7. Suport durabil: orice mijloc - inclusiv e-mailuri - care permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informații care îi sunt adresate personal într-un fel care facilitează utilizarea sau consultarea viitoare pe o perioadă de timp ce corespunde scopului căruia îi sunt destinate informațiile și care facilitează reproducerea nemodificată a informațiilor stocate;
 8. Drept de retragere: posibilitatea consumatorului de a renunța la un contract la distanță pe perioada de retragere;
 9. Comerciant: persoană fizică sau juridică membră a Thuiswinkel.org care oferă produse, (accesul la) conținut digital și/sau servicii către consumatori de la distanță;
 10. Contract la distanță: contract încheiat între un comerciant și un consumator în cadrul sistemului organizat pentru vânzarea la distanță de produse, conținut digital și/sau servicii, prin care utilizarea singulară sau parțială se realizează printr-una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță până la inclusiv momentul încheierii contractului;
 11. Model de formular pentru dreptul de retragere: modelul european de formular pentru dreptul de retragere inclus în Anexa I la acești termeni și condiții;
 12. Tehnică de comunicare la distanță: mijloace care pot fi folosite pentru comunicarea în legătură cu oferta făcută de comerciant și pentru încheierea unui contract care nu necesită prezența consumatorului și comerciantului în același loc în același timp.

Articolul 2 - Identitatea comerciantului

Operated by: vidaXL Europe B.V.

Trading under name: vidaXL.ro

Adresa:

Mary Kingsleystraat 1 

5928 SK Venlo Olanda

E-mail address: webservice@vidaxl.ro

Numar de Inregistrare: 09188362

Nr TVA: NL820055220B01

Articolul 3 - Aplicabilitatea

 1. Acești termeni și condiții se aplică fiecărei oferte făcute de un comerciant și fiecărui contract la distanță realizat între comerciant și consumator.
 2. Înainte de încheierea unui contract la distanță, textul acestor termeni și condiții va fi pus la dispoziția consumatorului. Dacă acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, comerciantul va indica, înainte de încheierea contractului, felul în care termenii și condițiile generale sunt disponibile pentru consultare la sediul său și faptul că acestea vor fi trimise gratuit consumatorului, cât mai curând posibil, la cererea acestuia.
 3. În cazul în care contractul la distanță este încheiat prin mijloace electronice, contrar paragrafului anterior, și înainte de încheierea contractului la distanță, consumatorul va primi electronic termenii și condițiile generale într-un mod care să-i permită să le stocheze ușor pe un suport de date durabil. Dacă acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, înainte de încheierea contractului la distanță, comerciantul va indica locul unde pot fi consultați electronic termenii și condițiile, precum și faptul că vor fi trimiși consumatorului în mod gratuit electronic sau prin altă modalitate.
 4. În cazul în care în afara acestor termeni și condiții generale se aplică și termeni și condiții specifice pentru produse sau servicii, paragrafele al doilea și al treilea se vor aplica prin analogie, iar, în cazul termenilor și condițiilor generale incompatibile, consumatorul va putea invoca întotdeauna condiţia care îi este cea mai favorabilă.

Articolul 4 - Oferta

 1. Dacă o ofertă este supusă unor condiții sau face obiectul unei perioade de valabilitate limitată, acest lucru va fi menționat explicit în ofertă.
 2. Oferta conține o descriere completă și corectă a produselor, conținutului digital și/sau serviciilor oferite. Descrierea este suficient de detaliată încât să permită consumatorului să evalueze corect oferta. În cazul în care comerciantul folosește ilustrații, acestea vor reprezenta corect produsele și/serviciile oferite. Comerciantul nu are nicio obligație dacă în ofertă există erori sau greșeli evidente.
 3. Fiecare ofertă conține informații care clarifică drepturile și obligațiile consumatorului pe care le implică acceptarea ofertei.

Articolul 5 - Contractul

 1. Sub rezerva prevederilor de la paragraful 4, contractul este încheiat în momentul în care consumatorul acceptă oferta, iar condițiile specificate în acești termeni și condiții sunt îndeplinite.
 2. În cazul în care consumatorul a acceptat oferta prin mijloace electronice, comerciantul confirmă imediat prin mijloace electronice recepția acceptării ofertei. Consumatorul poate rezilia contractul atâta timp cât comerciantul nu a confirmat acceptarea.
 3. În cazul în care contractul este încheiat prin mijloace electronice, comerciantul va lua măsurile tehnice și organizaționale prin care garantează transferul electronic de date și va asigura un mediu web sigur. În cazul în care consumatorul poate să plătească electronic, comerciantul va lua măsurile de securitate corespunzătoare.
 4. Comerciantul poate obține informații, cu respectarea cadrului legal, despre abilitatea consumatorului de a-și îndeplini obligațiile de plată, și despre faptele și factorii importanți pentru încheierea responsabilă a contractului la distanță. Dacă, în urma cercetării, comerciantul constată că există motive întemeiate pentru a refuza încheierea contractului, acesta va avea dreptul în mod justificat să refuze o comandă sau o cerere sau să condiționeze realizarea acesteia.
 5. Comerciantul va trimite consumatorului următoarele informații în scris sau într-un mod care să-i permită acestuia din urmă să le stocheze pe un suport durabil accesibil, cel târziu la momentul livrării produsului, serviciului sau conținutului digital:
 • adresa sediului de afaceri al comerciantului unde consumatorul poate depune reclamații;
 • condițiile în care consumatorul poate folosi dreptul de retragere, precum și metoda prin care poate face acest lucru sau o declarație clară privind opoziția față de dreptul de retragere;
 • informațiile privind garanțiile și serviciile post-vânzare existente;
 • prețul, inclusiv taxele pe produs, servicii sau conținut digital; costurile de livrare în măsura în care sunt aplicabile, metoda de plată, livrare sau de implementare a contractului la distanță;
 • condițiile de reziliere a contractului, dacă durata contractului depășește un an sau este nedeterminată;
 • în cazul în care consumatorul are dreptul de retragere, modelul de formular pentru dreptul de retragere.
 1. În cazul unui contract pe durată prelungită, dispozițiile paragrafului precedent se aplică doar la prima livrare.

Articolul 6 - Dreptul la retragere

La livrarea produselor

 1. Atunci când cumpără produse, consumatorul are dreptul să rezilieze contractul, fără să invoce vreun motiv, pe o perioadă de cel puțin 14 zile. Comerciantul poate solicita consumatorului motivul pentru care vrea să rezilieze contractul, însă consumatorul nu are nicio obligație să îl declare.
 2. Perioada prevăzută la paragraful 1 începe în ziua următoare celei în care consumatorul sau o terță parte alta decât transportatorul și care este indicată de consumator primește produsul sau:
 • în cazul în care consumatorul a comandat mai multe produse: ziua în care consumatorul sau o terță parte
 • desemnată de consumator primește ultimul produs. Comerciantul poate refuza o singură comandă pentru mai multe produse cu date de livrare diferite cu condiția să informeze consumatorul în legătură cu aceasta înainte de începerea comenzii.
 • dacă livrarea produsului presupune livrări sau piese diferite: ziua în care consumatorul sau o terță parte desemnată de consumator primește ultima livrare sau ultima piesă;
 • în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată: ziua în care consumatorul sau o terță parte desemnată de consumator primește ultimul produs.

La livrarea serviciilor și conținutului digital care nu sunt furnizate pe un suport material:

 1. Consumatorul are dreptul să rezilieze contractul pentru livrarea de conținut digital care nu este furnizat pe un suport material, fără să invoce vreun motiv, pe o perioadă de cel puțin 14 zile. Comerciantul poate solicita consumatorului motivul pentru care vrea să rezilieze contractul, însă consumatorul nu are nicio obligație să îl declare.
 2. Perioada prevăzută la paragraful 3 începe în ziua următoare celei în care a fost încheiat contractul.

Perioada de retragere prelungită pentru produsele, serviciile sau conținutul digital nefurnizate pe un suport material în cazul în care consumatorul nu a fost informat în legătură cu dreptul de retragere:

 1. În cazul în care comerciantul nu a furnizat consumatorului modelul de formular sau informațiile obligatorii prevăzute de lege privind dreptul de retragere, perioada de retragere se încheie la douăsprezece luni de la sfârșitul perioadei de retragere inițiale conform paragrafelor precedente ale acestui articol.
 2. În cazul în care comerciantul a furnizat consumatorului informațiile prevăzute la paragraful precedent în termen de douăsprezece luni de la data începerii perioadei de retragere inițiale, noua perioadă de retragere se va încheia la 14 zile de la data la care consumatorul a primit informațiile.

Articolul 7 - Obligațiile consumatorului pe perioada de retragere

 1. În perioada de retragere, consumatorul trebuie să trateze cu atenție produsul și ambalajul acestuia. Consumatorul trebuie să despacheteze sau să folosească produsul doar pentru a evalua natura, caracteristicile și eficiența produsului. Trebuie reținut de la început că consumatorul poate manipula produsul în același fel în care i s-ar permite să o facă într-un magazin.
 2. Consumatorul este responsabil doar pentru degradarea produsului ca urmare a manipulării produsului altfel decât este îi permis prin paragraful 1.
 3. Consumatorul nu este responsabil pentru degradarea produsului în cazul în care comerciantul nu i-a furnizat toate informațiile obligatorii prevăzute de lege cu privire la dreptul de retragere înainte de încheierea contractului.

Articolul 8 - Consumatorii care își exercită dreptul de retragere și costurile aferente

 1. Consumatorul care dorește să își exercite dreptul de retragere trebuie să informeze comerciantul în legătură cu aceasta în timpul perioadei de retragere prin intermediul modelului de formular pentru dreptul de retragere sau printr-o altă modalitate neechivocă.
 2. Consumatorul trebuie să returneze sau să predea produsul (reprezentantului) comerciantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 14 zile de la data informării prevăzută la paragraful 1. Acest lucru nu este necesar în cazul în care comerciantul s-a oferit să recupereze produsul. Consumatorul va fi respectat perioada de returnare a bunurilor dacă returnează produsul înainte ca perioada de retragere să fi expirat.
 3. Consumatorul returnează produsul cu toate accesoriile aferente în starea și ambalajul original, dacă este posibil în mod rezonabil, și în conformitate cu instrucțiunile clare și acceptabile furnizate de comerciant.
 4. Riscul și sarcina probei exercitării corecte și la timp a dreptului de retragere aparțin consumatorului.
 5. Consumatorul va suporta costurile directe cu returnarea produsului. În cazul în care comerciantul nu a specificat că aceste costuri sunt suportate de consumator sau menționează că este dispus să suporte aceste costuri, consumatorul nu va trebui să suporte costurile cu returnarea bunurilor.
 6. În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere după ce a cerut mai întâi în mod explicit ca serviciul furnizat sau livrarea de gaz, apă sau electricitate nepregătite pentru vânzare să fie realizate într-un volum determinat sau o anumită cantitate pe durata perioadei de retragere, consumatorul va datora comerciantului o sumă de bani corespunzătoare părții din contract îndeplinită de comerciant până la momentul retragerii.
 7. Consumatorul nu va suporta costurile cu implementarea serviciilor sau livrarea de gaz, apă sau electricitate nepregătite pentru vânzare într-un volum sau o cantitate limitate sau pentru furnizarea căldurii prin sistemul central orășenesc, dacă:
 • comerciantul nu a furnizat consumatorului informațiile obligatorii prevăzute de lege privind dreptul de retragere, costurile de plată în cazul retragerii sau modelul de formular pentru dreptul de retragere, sau:
 • consumatorul nu a întrebat în mod explicit despre începerea serviciului sau furnizarea de gaz, apă, electricitate sau căldură prin sistemul central orășenesc pe perioada de retragere.
 1. Consumatorul nu va suporta costurile pentru furnizarea completă sau parțială a conținutului digital care nu este livrat pe un suport material, dacă:
 • înainte de livrare, nu și-a dat acordul explicit pentru începerea realizării contractului înainte de încheierea perioadei de retragere;
 • nu a recunoscut că și-a pierdut dreptul de retragere atunci când și-a dat permisiunea; sau
 • comerciantul a neglijat să confirme această declarație făcută de consumator.
 1. În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere, toate contractele suplimentare sunt reziliate de drept.

Articolul 9 - Obligațiile comerciantului în cazul retragerii

 1. În cazul în care comerciantul permite consumatorului să își declare retragerea prin mijloace electronice, acesta va trimite confirmarea de primire imediat după primirea declarației.
 2. Comerciantul rambursează imediat consumatorului toate sumele plătite, inclusiv orice costuri de livrare pe care le-a aplicat pentru produsul returnat în termen de maxim 14 zile de la data la care consumatorul a semnalat retragerea. Exceptând cazurile în care comerciantul s-a oferit să recupereze produsul, acesta poate amâna rambursarea până la data la care primește produsul sau până la momentul la care consumatorul dovedește că a returnat produsul, oricare din aceste situații intervine prima.
 3. Pentru orice rambursare comerciantul va folosi aceeași metodă de plată folosită de consumator, numai dacă consumatorul este de acord cu o altă metodă. Rambursarea este gratuită pentru consumator.
 4. În cazul în care consumatorul preferă să aleagă o metodă de livrare mai scumpă decât cea mai ieftină metodă standard de livrare, comerciantul nu trebuie să ramburseze costurile suplimentare aferente metodei mai scumpe.

Articolul 10 - Opoziția față de dreptul de retragere

Comerciantul se poate opune dreptului de retragere pentru următoarele produse și servicii, însă numai în cazul în care, la momentul la care a făcut oferta sau într-un interval de timp rezonabil înainte de încheierea contractului, a specificat în mod clar:

 1. Produsele sau serviciile ale căror prețuri sunt supuse fluctuației pe piața financiară asupra cărora comerciantul nu are nicio influență și care se pot produce pe durata perioadei de retragere;
 2. Contractele încheiate în urma unei licitații publice. O licitație publică reprezintă o metodă de vânzare prin care comerciantul oferă produse, conținut digital și/sau servicii în cadrul unei licitații, în condițiile stabilite de un adjudecător, iar în urma acesteia cumpărătorul câștigător este obligat să cumpere produsul, conținutul digital și/sau serviciile;
 3. Contractele de servicii, după realizarea completă a serviciului, însă numai dacă:
 • implementarea a început cu acordul prealabil explicit al consumatorului; și
 • consumatorul a declarat că și-a pierdut dreptul de retragere imediat după ce comerciantul a îndeplinit contractul în totalitate;
 1. Pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite, așa cum sunt acestea definite la articolul 7:500 BW și contractele pentru transportul de pasageri;
 2. Contractele de servicii care oferă acces la cazare, în cazul în care acestea prevăd deja o dată sau perioadă de punere în aplicare, alta decât în scopul oferirii de cazare, transport de bunuri, servicii de închiriere de mașini sau de catering;
 3. Contractele privind activitățile recreative, în cazul în care acestea prevăd deja o anumită data sau perioadă de punere în aplicare;
 4. Produsele fabricate conform specificațiilor consumatorului care nu au fost prefabricate sau realizate în funcție de o anumită alegere sau decizie a consumatorului sau care sunt în mod clar destinate unei anumite persoane;
 5. Produsele perisabile sau cu durată de conservare limitată;
 6. Produsele sigilate care, din motive legate de protecția sănătății sau igienei, sunt necorespunzătoare pentru returnare și al căror sigiliu a fost deteriorat în urma livrării;
 7. Produsele care, datorită naturii lor, au fost amestecate iremediabil cu alte produse ;
 8. Băuturile alcoolice al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, dar a cărui livrare poate avea loc numai după 30 de zile, și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de piață asupra cărora comerciantul nu are nicio influență;
 9. Înregistrările audio/video sigilate și computerele al căror sigiliu a fost distrus după livrare;
 10. Livrarea conținutului digital altfel decât pe un suport material, însă numai dacă:
 • livrarea a început cu acordul prealabil explicit al consumatorului, și
 • consumatorul a declarat că aceasta implică faptul că și-a pierdut dreptul de retragere.

Articolul 11 - Prețul

 1. Pe durata perioadei de valabilitate indicată în ofertă, prețurile produselor și/sau serviciilor oferite nu vor fi crescute decât în cazul modificărilor de TVA.
 2. În ciuda dispozițiilor paragrafului precedent, comerciantul poate oferi produsele sau serviciile la prețuri variabile în cazul în care acestea sunt supuse fluctuațiilor de pe piața financiară asupra căreia comerciantul nu are nicio influență. Oferta trebuie să precizeze această influență a fluctuațiilor, precum și faptul că orice prețuri menționate sunt prețuri recomandate.
 3. Creșterile de preț aplicate în termen de 3 luni de la momentul încheierii contractului sunt permise numai dacă sunt rezultatul prevederilor sau dispozițiilor statutare.
 4. Creșterile de preț aplicate după 3 luni de la momentul încheierii contractului sunt permise numai dacă au fost specificate, pe cât posibil, de comerciant și dacă:
 • sunt rezultatul prevederilor sau dispozițiilor statutare; sau
 • consumatorul poate rezilia contractul în ziua în care intră în vigoare creșterea de preț.
 1. Prețurile declarate în ofertele de produse și servicii includ TVA.

Articolul 12 - Îndeplinirea contractului și garanția suplimentară

 1. Comerciantul garantează că produsele și/sau serviciile reprezintă îndeplinirea contractului, specificațiile menționate în ofertă, cerințele rezonabile de fiabilitate și/sau de utilizare, precum și dispozițiile statutare și/sau prevederile guvernamentale existente la data încheierii contractului. Dacă s-a convenit astfel, comerciantul garantează și faptul că produsul este corespunzător pentru alte scopuri decât cel obișnuit.
 2. Garanția suplimentară oferită de comerciant, fabricant sau importator nu poate afecta drepturile și pretențiile statutare pe care consumatorul le poate invoca în fața comerciantului conform contractului în cazul care acesta din urmă nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.
 3. Garanția suplimentară este definită drept orice angajament al unui comerciant, al furnizorului, importatorului sau fabricantului acestuia, care acordă consumatorului drepturi și pretenții în plus față de cele prevăzute de lege în situația în care nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

Articolul 13 - Furnizarea și punerea în aplicare

 1. Comerciantul va lua toate măsurile posibile în momentul în care primește și onorează comenzile de produse, precum și atunci când evaluează cererile de furnizare de servicii.
 2. Locul livrării este considerat a fi adresa pe care consumatorul o comunică societății.
 3. Având în vedere dispozițiile de la articolul 4 din acești termeni și condiții generale, societatea va onora comenzile acceptate livrându-le în mod eficient și în cel mult 30 de zile, numai dacă nu s-a convenit o altă perioadă de livrare. În cazul livrării cu întârziere, nerealizării sau realizării parțiale a livrării, consumatorul va fi informat în legătură cu aceasta în cel mult 30 de zile de la data la care a plasat comanda. În acest caz, consumatorul are dreptul să rezilieze contractul în mod gratuit și să primească eventuale despăgubiri.
 4. În urma rezilierii contractului conform paragrafului precedent, comerciantul va rambursa imediat consumatorului suma plătită.
 5. Riscul de deteriorare și/sau pierdere a produselor rămâne în sarcina comerciantului până în momentul în livrării acestora la consumator sau la un reprezentant desemnat în prealabil de acesta și comunicat comerciantului, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Articolul 14 - Tranzacții pe durată prelungită: durată, încetare și prelungire

Încheiere

 1. Consumatorul are dreptul în orice moment să înceteze un contract cu durată nedeterminată încheiat pentru furnizarea periodică de produse (inclusiv electricitate) sau servicii, cu condiția ca regulile de încetare să fi fost convenite în prealabil, iar perioada de preaviz să nu depășească o lună.
 2. Consumatorul are dreptul în orice moment să înceteze un contract cu durată determinată încheiat pentru furnizarea periodică de produse (inclusiv electricitate) sau servicii la sfârșitul perioadei determinate, cu condiția ca regulile de încetare să fi fost convenite în prealabil, iar perioada de preaviz să nu depășească o lună.
 3. În ce privește contractele descrise la primele două paragrafe, consumatorul:
 • le poate înceta în orice moment fără a se limita la încetarea într-un anumit moment sau în timpul unei anumite perioade;
 • le poate înceta în același fel în care au fost încheiate;
 • le poate înceta întotdeauna cu condiția să respecte perioada de preaviz prevăzută pentru comerciant.

Prelungire

 1. Contractul pe durată determinată încheiat pentru furnizarea periodică de produse (inclusiv electricitate) sau servicii nu poate fi prelungit sau reînnoit automat cu o perioadă determinată.
 2. Spre deosebire de dispozițiile de la paragraful precedent, contractul pe durată determinată încheiat pentru furnizarea periodică de ziare sau reviste săptămânale poate fi prelungit automat cu o durată determinată care nu depășește trei luni în cazul în care consumatorul are libertatea să înceteze contractul astfel prelungit la sfârșitul perioadei de prelungire. În acest caz, consumatorul va respecta o perioadă de preaviz care nu poate depăși o lună.
 3. Contractul pe durată determinată încheiat pentru furnizarea periodică de produse sau servicii poate fi prelungit automat cu o perioadă nedeterminată numai dacă consumatorul are în orice moment dreptul de a-l înceta. În acest caz, consumatorul va respecta o perioadă de preaviz care nu poate depăși o lună, iar în cazul unui contract de furnizare periodică de ziare sau reviste săptămânale cu o frecvență mai mică de odată pe lună, perioada de preaviz nu poate depăși trei luni.
 4. Contractul pe durată determinată încheiat inițial pentru furnizarea periodică de ziare sau reviste săptămânale (abonamente de probă sau de introducere) nu va fi prelungit automat. Acesta va înceta automat la sfârșitul perioadei de probă sau de introducere.

Durată

 1. În cazul contractelor pe durată determinată mai mare de un an, după un an de zile, consumatorul va avea în orice moment dreptul să-l înceteze cu o perioadă de preaviz care nu poate depăși o luna, cu excepția cazului în care echitatea și caracterul rezonabil indică faptul că încetarea înainte de termen a contractului ar fi inacceptabilă.

Articolul 15 - Plata

 1. Dacă în contract sau în condițiile suplimentare nu este prevăzută o altă dată, sumele datorate de consumator trebuie plătite în termen de 14 zile de la începerea perioadei de retragere sau, în absența unei perioade de retragere, în termen de 14 zile de la încheierea contractului. În cazul unui contract de servicii, perioada de 14 zile începe în ziua următoare celei în care consumatorul a primit confirmarea contractului.
 2. În cazul vânzării de produse către consumatori, termenii și condițiile generale nu vor stipula în nicio situație plata unui avans de 50%. În cazul în care este prevăzută plata unui avans, consumatorul nu poate invoca niciun drept privind punerea în aplicare a unei comenzi sau a unui (unor) serviciu (servicii) în cauză înainte de efectuarea plății avansului.
 3. Consumatorul este obligat să comunice imediat comerciantului orice inexactități constatate în informațiile de plată furnizate sau declarate.
 4. În cazul în care consumatorul nu își îndeplinește la timp obligațiile de plată, după ce comerciantul l-a informat despre întârzierea plății, acesta are dreptul la un termen de 14 zile în care își poate îndeplini obligația de plată; dacă plata nu este efectuată în această perioadă de 14 zile, se va aplica dobânda legală aferentă sumei datorate, iar comerciantul are dreptul să aplice în mod rezonabil costurile extrajudiciare de colectare pe care le-a suportat. Costurile de colectare pot atinge cel mult: 15% din sumele neplătite dar nu mai mult de 2.500 EUR; 10% peste următoarea tranșă de 2.500 EUR; și 5% peste următoarea tranșă de 5.000 EUR, și cel puțin 40 EUR. Comerciantul poate aplica sume și procente diferite față de cele menționate, dar avantajoase pentru consumator.

Articolul 16 - Procedura privind reclamațiile

 1. Comerciantul va stabili o procedură privind reclamațiile pe care o va face publică și va trata fiecare reclamație în conformitate cu această procedură.
 2. Consumatorul care constată deficiențe în realizarea contractului poate depune fără întârziere reclamații la comerciant, furnizându-i descrieri clare și complete.
 3. Răspunsul la reclamațiile depuse la comerciant va fi transmis în termen de 14 zile de la data primirii. Dacă se estimează că tratarea unei reclamații va necesita o perioadă mai lungă de timp, comerciantul va răspunde în termen de 14 zile ca să confirme primirea și să indice momentul în care consumatorul se poate aștepta să primească un răspuns mai elaborat.
 4. Reclamația referitoare la un produs, un serviciu sau serviciu furnizat de comerciant poate fi depusă și prin intermediul formularului de reclamații disponibil pe pagina consumatorului de pe website-ul Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org

Reclamația astfel depusă va fi transmisă atât comerciantului avut în vedere cât și Thuiswinkel.org.

 1. O reclamație care nu poate fi soluționată prin consultare comună într-un termen rezonabil sau în termen de 3 luni de la data depunerii, va deveni un litigiu care va face obiectul unui mecanism de soluționare a litigiilor.

Articolul 17 - Litigiile

 1. Contractele încheiate între un comerciant și un consumator care fac obiectul prezenților termeni și condiții se supun exclusiv legilor olandeze.
 2. Litigiile dintre un consumator și un comerciant referitoare la încheierea sau realizarea contractelor privind produsele și serviciile care urmează a fi furnizate de comerciantul avut în vedere pot fi înaintate Comitetului pentru Litigii al Thuiswinkel, C.P. 90600, 2509 LP din Haga (www.sgc.nl), de către consumator sau de către comerciant cu respectarea întocmai a dispozițiilor de mai jos.
 3. Comitetul pentru Litigii va trata un litigiu numai în cazul în care consumatorul depune mai întâi și fără întârziere o reclamație la comerciant.
 4. Litigiul va fi înaintat în scris Comitetului pentru Litigii în cel târziu trei luni de la data producerii acestuia.
 5. Litigiul înaintat Comitetului pentru Litigii de către un consumator este obligatoriu pentru comerciant. La solicitarea comerciantului, consumatorul va indica, drept răspuns la solicitarea scrisă a comerciantului, dacă este parte la contract sau dacă preferă ca litigiul să fie soluționat de către o instanță judecătorească competentă. În cazul în care consumatorul nu comunică comerciantului opțiunea aleasă în termen de cinci săptămâni, comerciantul va avea dreptul să supună litigiul spre soluționare unei instanțe judecătorești competente.
 6. Pronunțările Comitetului pentru Litigii fac obiectul condițiilor prevăzute în regulamentul său. Hotărârile Comitetului pentru Litigii au caracter obligatoriu.
 7. Comitetul pentru Litigii nu va soluționa litigiul sau își va înceta intervenția în cazul în care comerciantul beneficiază de o suspendare a plăților, intră în faliment sau își încetează efectiv activitatea înainte de soluționarea litigiului în cadrul unei audieri sau înainte de pronunțarea hotărârii definitive.
 8. Dacă în afară de Comitetul pentru Litigii al Thuiswinkel există un alt comitet recunoscut ca având competențe în soluționarea de litigii sau care este afiliat Fundației Comitetului pentru Litigii privind Consumatorii (SGC) sau Tribunalului pentru Reclamații privind Serviciile Financiare (Kifid), atunci competența Comitetului pentru Litigii al Thuiswinkel se va limita în principal la soluționarea litigiilor legate de metoda de vânzare sau de furnizarea de servicii la distanță. Acest alt comitet recunoscut de SGC sau afiliat la Kifid va avea competența de a soluționa toate celelalte litigii.

Articolul 18 - Garanția

 1. Thuiswinkel.org garantează îndeplinirea obligațiilor privind avizele obligatorii impuse de Comitetul pentru Litigii al Thuiswinkel care revin membrilor săi, cu excepția situației în care un membru decide să înainteze spre verificare unei instanțe judecătorești avizul obligatoriu care i-a fost impus, în termen de două luni de la data emiterii avizului respectiv. În cazul verificării avizului de către o instanță judecătorească, suspendarea garanției va înceta, garanția intrând în vigoare din nou după pronunțarea hotărârii judecătorești prin care se stabilește că avizul este obligatoriu. Thuiswinkel.org va plăti consumatorului cel mult 10.000 EUR pentru fiecare aviz obligatoriu. Pentru orice aviz obligatoriu care depășește 10.000 EUR, se va plăti suma de 10.000 EUR. În cazul sumelor peste 10.000 EUR, Thuiswinkel.org are obligația de a lua toate măsurile rezonabile pentru ca membrul în chestiune să procedeze la îndeplinirea avizului obligatoriu.
 2. Pentru aceasta, consumatorul trebuie să depună o contestație scrisă și să transfere reclamația la Thuiswinkel.org. În cazul în care reclamă mai mult de 10.000 EUR de la comerciant, consumatorul va avea posibilitatea să transfere către Thuiswinkel.org reclamația care depășește suma de 10.000 EUR, acesta urmând să solicite comerciantului plata în instanță în nume propriu și pe spezele sale. 

Articolul 19 - Dispozițiile suplimentare sau diferite

Dispozițiile suplimentare sau diferite de acești termeni și condiții generale nu pot aduce prejudicii consumatorului și trebuie înregistrate în scris sau prin alte mijloace care permit consumatorilor să le stocheze în mod accesibil pe un suport durabil.

 

Articolul 20 - Modificările termenilor și condițiilor generale ale Thuiswinkel.org

 1. Thuiswinkel.org va modifica acești termeni și condiții generale numai în urma consultării cu Asociația Consumatorilor.
 2. Modificările aduse acestor termeni și condiții generale vor intra în vigoare numai după ce vor fi fost publicați în mod corespunzător, înțelegând prin aceasta că, în cazul efectuării de modificări pe durata de valabilitate a unei oferte, dispozițiile cele mai favorabile consumatorului vor prevala.

 

 

Drepturile pot rezulta exclusiv din versiunea olandeză a acestor termeni și condiții generale.

 

 

 

 

 

 

 

Anexa I: Modelul de formular pentru retragere

 

Modelul de formular pentru retragere

 

(Acest formular trebuie completat și returnat numai dacă doriți să vă retrageți din contract)

 

- Către:   Vida XL B.V.

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo, Limburg

The Netherlands

webservice@vidaxl.ro

 

- Subsemnatul/subsemnații* vă informez/informăm prin prezentul că, referitor la contractul privind

Vânzarea produselor următoare: [descrierea produsului]*

Livrarea conținutului digital următor: [descrierea conținutului digital]*

Furnizarea serviciilor următoare: [descrierea serviciului]*

 

Îmi/ne* exercit/exercităm dreptul la retragere.

 

 

-               Comandat în data de*/primit în data de* [data comenzii serviciilor sau primirii bunurilor]

-               [numele clientului (clienților)]

-               [adresa clientului (clienților)]

-               [semnătura clientului (clienților)] (numai dacă acest formular este transmis pe suport de hârtie)

 

 

*Ștergeți sau adăugați informații suplimentare, dacă este cazul.

 

 

Termeni și condiții pentru clienți companii.

Ultima actualizare: 08.12.2023

Cuprins:

Articolul 1 - Definiții

Articolul 2 - Identitatea antreprenorului

Articolul 3 - Aplicabilitate

Articolul 4 - Oferta

Articolul 5 - Contractul

Articolul 6 - Prețuri

Articolul 7 - Executarea contractului și garanție suplimentară

Articolul 8 - Livrare și executare

Articolul 9 - Tranzacții extinse: durata, rezilierea și prelungirea

Articolul 10 - Plata

Articolul 11 - Păstrarea titlului

Articolul 12 - Răspundere

Articolul 13 - Procedura de reclamație

Articolul 14 - Litigii

Articolul 1 - Definiții

În cadrul acestor termeni și condiții, se vor utiliza termenii și definițiile următoare:

1.  Zi: ziua calendaristică;

2. Conținut digital: date care sunt produse sau livrate în formă digitală;

3. Contract pe termen lung: un contract care prevede livrarea regulată de articole, servicii și / sau conținut digital într-o anumită perioadă;

4. Mediu durabil: orice instrument - inclusiv e-mail - care permite clientului sau antreprenorului să stocheze informații care i se adresează personal într-un mod care să permită consultarea sau utilizarea viitoare într-o perioadă care este în concordanță cu scopul căruia îi sunt destinate informațiile și care permite reproducerea nemodificată a informațiilor stocate;

5. Client: persoana fizică sau juridică care acționează ca profesionist și / sau pentru o companie;

6. Antreprenor: persoana fizică sau juridică care oferă produse, (acces la) conținut digital și / sau servicii clienților la distanță;

7. Contract la distanță: un contract încheiat între antreprenor și client în contextul unui sistem organizat de vânzare la distanță de produse, conținut digital și / sau servicii prin care, până la încheierea contractului, se face utilizarea exclusivă sau parțială a uneia sau mai multor tehnici de comunicare la distanță;

8. Scris: în acești termeni și condiții, „scris” include comunicarea prin e-mail și fax dacă identitatea expeditorului și integritatea e-mailului sunt suficient de sigure;

9. Tehnica de comunicare la distanță: o resursă care poate fi utilizată pentru încheierea unui contract fără ca antreprenorul și clientul să fie nevoiți să se reunească în același timp în același spațiu;

10. Site: magazinul online al antreprenorului pe care sunt oferite bunuri și servicii care pot fi cumpărate de clienți;

11. Platformă : mediul extern pe care antreprenorii pot oferi bunuri și servicii care pot fi cumpărate de clienți.

Articolul 2 - Identitatea antreprenorului

Societatea privată cu răspundere limitată vidaXL Europe B.V., cu sediul la Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Olanda. Funcționând în Olanda cu numărul de TVA: NL820055220B01, tranzacționând cu numărul Camerei de Comerț 09188362.

Articolul 3 - Aplicabilitate

1. Acești termeni și condiții se aplică fiecărei oferte a antreprenorului și fiecărui contract la distanță între antreprenor și client.

2. În cazul în care clientul include prevederi sau condiții care se abat sau nu apar în termenii și condițiile generale în atribuția sa, atunci prevederile sau condițiile vor fi aplicabile antreprenorului doar în cazul în care sunt acceptate în mod expres în formă scrisă.

3. Textul acestor termeni și condiții va fi pus la dispoziția clientului înainte de încheierea contractului la distanță. În cazul în care acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, antreprenorul va preciza, înainte de încheierea contractului la distanță, modul în care termenii și condițiile pot fi consultate la antreprenor și că acestea pot fi trimise cât mai curând posibil, gratuit, la cererea clientului.

4. În cazul în care contractul la distanță se încheie electronic, se poate întâmpla ca, spre deosebire de paragraful anterior și înainte ca acest contract la distanță să fie încheiat, textul acestor termeni și condiții să poată fi pus la dispoziția clientului prin mijloace electronice, astfel încât să poată fi stocat de client într-un mod simplu, pe un suport de date durabil. Dacă acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, atunci, înainte de încheierea contractului la distanță, se va indica unde se pot consulta, prin mijloace electronice, termenii și condițiile și că acestea vor fi trimise electronic sau într-un alt mod, gratuit, la cererea clientului.

5. Dacă și în măsura în care una dintre prevederile acestor termeni și condiții generale este nulă sau neavenită, dispoziția referitoare la aceasta trebuie interpretată în modul prevăzut de dispoziția legal admisă, care este cea mai apropiată în conținut de intențiile părților, așa cum reiese din dispoziția nulă sau neavenită, în timp ce dispozițiile rămase se păstrează pe deplin în vigoare.

6. Dacă, pe lângă acești termeni și condiții, se aplică condițiile specifice unei platforme externe pe care se oferă produse și servicii de către antreprenor, clientul poate, în caz de condiții conflictuale, să invoce întotdeauna condiția aplicabilă cea mai favorabilă acestuia, dar numai dacă Termenii și condițiile nu sunt derogabile.

7. Clienții de afaceri nu vor avea acces la Licitații și la Programul de Loialitate în regiunile în care sunt oferite aceste servicii.

Articolul 4 - Oferta

1. Dacă o ofertă este supusă unei durate limitate sau este supusă unor condiții, acest lucru va fi menționat în mod explicit în ofertă.

2. Oferta va include o descriere completă și detaliată a produselor, a conținutului digital și / sau a serviciilor oferite.

3. Conținutul site-ului, precum și oferta acestuia au fost alcătuite cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, antreprenorul nu poate garanta că toate informațiile de pe site sunt întotdeauna corecte și complete. Din acest motiv, toate prețurile, oferta și alte informații de pe site și din alte materiale de la antreprenor sunt supuse unor erori evidente de programare și de tastare.

Articolul 5 - Contractul

1. Contractul va intra în vigoare în momentul în care clientul acceptă oferta și respectă condițiile corespunzătoare.

2. În cazul în care clientul a acceptat oferta prin mijloace electronice, antreprenorul va confirma imediat prin mijloace electronice primirea acceptării ofertei. Dacă primirea acceptării ofertei nu a fost confirmată de către antreprenor, clientul poate rezilia contractul.

3. După ce clientul acceptă oferta, antreprenorul își rezervă dreptul de a anula oferta în termen de 3 zile lucrătoare de la acceptare. Antreprenorul va notifica imediat clientul cu privire la astfel de anulări.

4. În cazul în care contractul este încheiat electronic, antreprenorul va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura transferul electronic de date și va asigura un mediu online sigur. În cazul în care clientul poate plăti electronic, antreprenorul va respecta măsurile de securitate corespunzătoare în acest scop.

5. Dacă, după acceptarea contractului, se dovedește că au fost furnizate unele detalii incorecte de către client, antreprenorul are dreptul să își îndeplinească obligațiile numai după ce a primit detaliile corecte.

6. Antreprenorul poate, în cadrul prevederilor legale, să investigheze dacă clientul își poate îndeplini obligațiile de plată, precum și să investigheze toate faptele și factorii care sunt importanți pentru încheierea responsabilă a contractului la distanță. În cazul în care, pe baza acestei investigații, antreprenorul are motive solide pentru a nu intra în contract, este îndreptățit să refuze o comandă sau o cerere, arătând motivele sau să atașeze condiții speciale pentru implementare. În cazul în care antreprenorul, pe baza anchetei, respinge cererea sau îi atașează condiții speciale, clientul va fi informat despre aceasta în termen de cel mult 3 zile de la încheierea contractului.

Articolul 6 - Prețuri

1. Toate prețurile menționate pe site-ul antreprenorului și în alte materiale provenite de la acesta includ TVA (cu excepția cazului în care se specifică altfel) și, în cazul în care nu se specifică în mod diferit pe site, includ alte taxe aplicabile.

2. Contrar alineatului anterior, antreprenorul poate oferi produse sau servicii, ale căror prețuri sunt legate de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora antreprenorul nu are nicio influență, la prețuri variabile. Această legătură cu fluctuațiile și faptul că orice prețuri declarate sunt prețuri țintă vor fi menționate în ofertă.

3. Antreprenorul poate modifica prețurile la 2 săptămâni după încheierea contractului. Clienții care nu sunt de acord cu modificarea au autoritatea de a rezilia contractul fără a li se cere daune pentru acest lucru de către antreprenor.

4. Taxele suplimentare, cum ar fi taxele de livrare și taxele de plată, vor fi menționate pe site și vor fi afișate cel mai târziu în timpul procesului de comandă.

Articolul 7 - Executarea contractului și garanție suplimentară

1. Antreprenorul garantează că produsele și serviciile livrate respectă contractul, înțelegând că abaterile minore acceptate în sector în ceea ce privește dimensiunile, greutatea, cantitățile, decolorarea și ușoarele abateri obișnuite de la culoare etc. nu sunt considerate ca neajunsuri din partea antreprenorului.

2. Clientul trebuie să examineze bunurile livrate în momentul livrării și clientul trebuie să verifice dacă bunurile livrate respectă prevederile contractuale.  Acestea includ:

- dacă au fost livrate bunurile corespunzătoare;

- dacă mărfurile livrate corespund în ceea ce privește cantitatea și numărul cu cele convenite;

- dacă mărfurile livrate îndeplinesc cerințele care pot fi stabilite pentru utilizare normală și / sau scopuri comerciale.

În cazul unor defecte sau deficiențe vizibile, clientul trebuie să le raporteze antreprenorului în termen de 14 zile de la livrare.  În cazul în care se constată defecte sau deficiențe nevizibile, clientul trebuie să le raporteze antreprenorului în termen de cel mult 14 zile după ce ar fi putut să le descopere în mod rezonabil.  În cazul în care clientul nu face acest lucru, nu mai are dreptul la nicio formă de reparație, înlocuire, compensare și / sau rambursare pentru aceste defecte.

3. Dacă antreprenorul consideră că o reclamație este justificată, produsele relevante vor fi reparate, înlocuite sau (parțial) rambursate după consultarea clientului.  Antreprenorul poate redirecționa astfel clientul către un producător sau furnizor.

Articolul 8 - Livrare și executare

1. În conformitate cu cele menționate în acest sens în articolul 3 din acești termeni și condiții, antreprenorul va efectua comenzile acceptate cu rapiditate adecvată.

2. Antreprenorul este îndreptățit să angajeze terți, dacă este necesar să îndeplinească atribuțiile prevăzute în contract.

3. Termenele de livrare specificate trebuie interpretate ca o datorie de efort rezonabil și se consideră că au fost aproximate.  Antreprenorul este liber să aleagă transportatorul.  Cu excepția cazului de intenție sau imprudență deliberată din partea vânzătorului, depășirea termenului de livrare nu va da niciodată dreptul clientului la nicio formă de despăgubire.

4. Antreprenorul își rezervă dreptul de a livra produsele vândute demontate.

5. Riscul de deteriorare și / sau pierdere a produselor revine antreprenorului până la momentul livrării către client, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel.  În cazul în care clientul este de acord să ridice produsele, riscul este transferat la predarea produselor.

6. În cazul în care clientul sau o parte terță, desemnată de acesta, nu este prezentă la adresa de livrare la momentul stabilit pentru a primi produsele, antreprenorul are dreptul să preia produsele.  În consultare cu clientul, antreprenorul ar putea, la costuri suplimentare, să ofere produsele clientului la o oră și / sau o zi diferită.  În cazul în care livrarea se dovedește a fi imposibilă, obligația de plată nu va fi anulată și orice costuri suplimentare, inclusiv costurile de returnare, vor fi încasate de la client. 

Articolul 9 - Tranzacții extinse: durata, rezilierea și prelungirea

Rezilierea:

1. Clientul poate rezilia întotdeauna un contract care este încheiat pe o perioadă nedeterminată și este pentru livrarea regulată de produse, conținut digital sau servicii în conformitate cu regulile de reziliere convenite și o perioadă de preaviz de cel mult două luni.

2. Clientul poate rezilia întotdeauna un contract care este încheiat pentru o perioadă determinată și este pentru livrarea regulată de produse (inclusiv electricitate), conținut digital sau servicii la sfârșitul perioadei definite, cu respectarea reglementărilor de reziliere convenite în acest scop și o perioadă de preaviz de maximum două luni.

3. Clientul poate rezilia contractele menționate în paragrafele anterioare în scris.

Prelungirea:

4. Un contract care este încheiat pentru o perioadă stabilită și este pentru livrarea regulată a produselor (inclusiv electricitate), a conținutului digital sau a serviciilor va fi prelungit automat pentru aceeași perioadă determinată.

5. Perioadele de preaviz menționate se aplică și pentru rezilierea de către antreprenor 

Articolul 10 - Plata

1. Clientul are datoria să plătească antreprenorului în timpul procesului de comandă și pe site prin modalitățile de plată menționate.  Antreprenorul este liber să ofere diverse metode de plată care se pot schimba din când în când.  În măsura în care nu se stabilește altfel, clientul este obligat să plătească în termen de 14 zile de la livrare.

2. În cazul în care clientul nu își îndeplinește obligația(obligațiile) de plată în timp util, acesta este răspunzător imediat prin lege, fără a fi necesar un aviz de neplată a obligațiilor.  Antreprenorul este îndreptățit să mărească suma de plată cu rata dobânzii legale, iar antreprenorul are dreptul să perceapă clientului costurile extrajudiciare de colectare suportate.

Articolul 11 - Păstrarea titlului

1. Bunurile livrate rămân proprietatea antreprenorului până când clientul plătește integral suma de plată.

Articolul 12 - Răspunderea

1. Sub rezerva intenției sau a neglijenței grave, răspunderea totală a antreprenorului față de client datorată eșecului imputabil în executarea contractului este limitată la o compensație până la suma maximă stipulată pentru respectivul contract (inclusiv TVA).  În cazul unui contract pe termen lung, respectiva răspundere se limitează la rambursarea sumei pe care clientul o datora antreprenorului în cele 3 luni anterioare evenimentului care a cauzat paguba.

(2) Antreprenorul nu va fi răspunzător față de client pentru daunele indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la, daunele ulterioare, pierderea profitului, economiile ratate, pierderea datelor sau daunele cauzate de întreruperea afacerii.

3. Clientul despăgubește antreprenorul față de orice pretenții cu privire la terți, cu excepția cazului de intenție sau imprudență deliberată din partea antreprenorului sau a unui administrator legal al antreprenorului.

4. Paragrafele precedente nu se vor aplica daunelor suferite de client cauzate de revânzarea produselor defecte cumpărate de la antreprenor, în cazul în care consumatorii clientului se angajează să facă o acțiune în justiție împotriva acestuia.

5. Cu excepția cazului în care executarea contractului este permanent imposibilă, răspunderea unui antreprenor ca urmare a neîndeplinirii imputabile a unei obligații din contract va apărea numai în cazul în care clientul îl informează imediat pe antreprenor, în scris, cu un termen rezonabil pentru remedierea eșecului, iar antreprenorul continuă să nu mai îndeplinească obligația după termenul respectiv.  Notificarea de neîndeplinire a obligațiilor trebuie să conțină o descriere cât mai completă și cât mai detaliată a deficienței, astfel încât antreprenorului să i se ofere posibilitatea de a răspunde în mod adecvat.

6. O condiție pentru orice drept la despăgubire este să existe  întotdeauna o raportare a prejudiciului în scris către antreprenor din partea clientului, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 14 zile de la apariție.  Pagubele care nu au fost aduse la cunoștința antreprenorului în perioada respectivă nu sunt eligibile pentru despăgubiri, cu excepția cazului în care clientul poate demonstra că nu ar fi putut raporta prejudiciul mai devreme.

7. În caz de forță majoră, antreprenorul nu va fi obligat să compenseze daunele aduse clientului.

Articolul 13 - Procedura de reclamație

1. Antreprenorul are o procedură de reclamații suficient de mediatizată și se va ocupa de reclamație în conformitate cu această procedură de reclamații.

2. Reclamațiile referitoare la executarea contractului trebuie transmise antreprenorului, complet și clar descrise, într-un termen rezonabil după ce clientul a constatat defectele.

3. Reclamațiile depuse la antreprenor vor primi răspuns în termen de 14 zile calculate de la data primirii.  Dacă o reclamație necesită un timp de procesare previzibil mai mare, antreprenorul va răspunde în termen de 14 zile cu o confirmare de primire și o indicație a momentului în care clientul se poate aștepta la un răspuns mai extins. 

Articolul 14 - Litigii

1. Contractele dintre antreprenor și client la care se aplică acești termeni și condiții sunt reglementate exclusiv de legile din Olanda.

2. Orice litigii care pot apărea din acest contract și care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă pot fi depuse exclusiv la instanța din Oost-Brabant, localitatea 's-Hertogenbosch.  Acest lucru este supus măsurii conform căreia normele obligatorii de jurisdicție limitează această alegere.  Antreprenorul și clientul își pot rezolva disputele prin consiliere obligatorie sau prin arbitraj.

 

Termeni și condiții de utilizare pentru website-ul vidaXL

Versiune: 2020-06-01

Cuprins

Articolul 1 - Definiții 

Articolul 2 - Aplicabilitate 

Articolul 3 - Contul clientului 

Articolul 4 - Termeni și Condiții de utilizare pentru Website 

Articolul 5 - Comenzi 

Articolul 6 - Licitații 

Articolul 7 - Recenzie 

Articolul 8 - Închiderea contului și funcționalitățile website-ului 

Articolul 9 - Confidențialitate și date personale 

Articolul 10 - Proprietate intelectuală și date parte terță 

Articolul 11 - Răspundere 

Articolul 12 - Diverse 

Articolul 1 - Definiții

 • Cont: Contul pe care utilizatorul trebuie să îl genereze pentru a putea plasa comenzi, pentru a putea participa la licitații și pentru a putea lăsa recenzii. 
 • Vânzător(i) parte terță: O parte terță, care oferă produse utilizatorilor prin intermediul website-ului. 
 • Utilizator: Orice vizitator al website-ului.
 • Termeni și Condiții de utilizare: Termenii și Condițiile de utilizare pentru website-urile vidaXL.
 • Recenzie: O recenzie, care poate fi lăsată de către utilizatorul vidaXL, website și/sau vânzător(i) parte terță.
 • Licitații: Licitațiile care sunt ținute de către vidaXL pe website.
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V. cu sediul în (5928 SK) Venlo la Mary Kingsleystraat 1.
 • Website: website-ul constatat în mod activ sub URL-ul vidaxl.nl, precum și orice alt website, URL sau aplicație dedicată de către vidaXL.

Articolul 2 - Aplicabilitate

 1. Termenii și Condițiile pentru utilizare se aplică pentru orice utilizare a website-ului, inclusiv pentru utilizarea contului.
 2. vidaXL își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții de utilizare din când în când. Termenii și Condițiile de utilizare modificate vor fi aplicabile de îndată ce acestea au fost publicate pe website. Din acest motiv, este recomandat să verificați Termenii și Condițiile de utilizare în mod regulat.

Articolul 3 - Contul Clientului

 1. Pentru a putea plasa comenzi, participa la licitații și lăsa recenzii, este necesar să se genereze un cont. Utilizatorul poate genera un cont prin furnizarea informațiilor solicitate prin formularul online de pe website. Acest formular poate fi găsit sub antetul “Client nou?”.
 2. Pentru a genera un cont, utilizatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  1. să aibă vârsta de cel puțin 18 ani în momentul în care este solicitat contul;
  2. să aibă o adresă de e-mail validă.
 3. După ce contul a fost generat, utilizatorul va primi un e-mail de confirmare. Imediat ce contul a fost activat, utilizatorul se poate autentifica folosind adresa sa de e-mail și parola aleasă de acesta.
 4. O anumită adresă de e-mail poate fi folosită o singură dată pentru a genera un cont. Un cont este strict personal, netransferabil, și asociat cu utilizatorul care a generat contul.
 5. Utilizatorul trebuie să se asigure că orice informație pe care o furnizează cu privire la cont, sau în orice comunicare ulterioară cu vidaXL, este corectă, completă și la zi. Orice modificare a datelor cu caracter personal poate fi făcută de către utilizator prin autentificare în cont și prin procesarea modificărilor.
 6. Utilizatorul trebuie să păstreze parola confidențială, și trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a împiedica părți terțe neautorizate să dobândească cunoașterea și utilizarea parolei și/sau a contului său.
 7. Utilizatorul este obligat să notifice imediat vidaXL în caz de pierdere, furt sau abuz (suspectat), sau utilizarea neautorizată a parolei și/sau a contului de către o parte terță. Până în momentul în care această notificare este efectiv primită de vidaXL, utilizatorul va fi tras la răspundere pentru orice daune rezultate din utilizarea abuzivă a parolei și/sau a contului.
 8. În cazul în care vidaXL constată sau are motive pentru a suspecta că părți terțe neautorizate utilizează sau au posibilitatea de a utiliza contul utilizatorului, vidaXL își rezervă dreptul de a bloca imediat contul în cauză, și de a recupera orice daune ar putea suferi vidaXL ca urmare a acestui lucru din partea utilizatorului, fără ca vidaXL să fie trași la răspundere pentru daunele suferite de către utilizator

Articolul 4 - Utilizarea Website-ului

 1. Utilizatorul garantează că informațiile și datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și de încredere. vidaXL își rezervă drepturile de a verifica corectitudinea informațiilor și datelor furnizate, precum și de a elimina informații sau date ale utilizatorului, dacă acestea sunt dovedite a fi incorecte sau corectitudinea acestora nu poate fi verificată.
 2. Utilizatorului nu i se permite să:
 • perturbe funcționarea website-ului sau să foloseasca software ce poate perturba functionarea website-ului. 
 • inițieze procese sau să le permită să continue, din care acesta poate suspecta că acestea pot restricționa alti utilizatori de internet sau afectează în mod negativ utilizarea website-ului.
 • se dea drept alt utilizator.

 3. Utilizatorul nu are permisiunea de a reproduce sau de a pune la dispoziție (prin intermediul deeplinking sau în alt mod) website-ul sau orice parte a acestuia, fără a avea permisiunea obținută în prealabil, în scris, de la vidaXL.

Articolul 5 - Comenzi

 1. Termenii și Condițiile Generale ale vidaXL și Condițiile de Returnare ale vidaXL sunt aplicabile pentru toate comenzile de la vidaXL, plasate prin intermediul website-ului. Utilizatorul acceptă acești Termeni și Condiții Generale atunci când generează un cont.
 2. Pentru comenzi de la vânzători de parte terță prin intermediul website-ului, termenii și condițiile generale și condițiile de returnare ale vânzătorului (/vânzătorilor) în cauză pot fi aplicabile. Acestea pot fi găsite pe pagina companiei vânzătorului (/vânzătorilor). Dacă vânzătorul (/vânzătorii) de parte terță nu are termeni și condiții generale și/sau condiții de returnare separate, Termenii și Condițiile Generale ale vidaXL sunt aplicabile pentru acordul de cumpărare dintre utilizator și vânzătorul (/vânzătorii) de parte terță.

Articolul 6 - Licitații

 1. Condițiile de licitație ale vidaXL sunt aplicabile la participarea la licitațiile ținute de către vidaXL pe website. Utilizatorul acceptă aceste condiții de licitație atunci când generează un cont, sau cel puțin în momentul în care acesta participă la o licitație.
 2. Utilizatorul nu are voie, în niciun fel, să influențeze licitația pe nedrept sau în mod necorespunzător.

Articolul 7 - Recenzii

 1. După o achiziție prin intermediul website-ului, utilizatorul poate fi solicitat de către sau în numele vidaXL să evalueze vidaXL, website-ul și/sau vânzătorul (/vânzătorii) de parte terță prin lăsarea unei recenzii. vidaXL își rezervă dreptul -dar nu obligația- de a plasa o recenzie pe website sau de a o publica în orice alt mod, având incluse numele, locul de rezidență și data recenziei, așa cum sunt furnizate de utilizator.
 2. În cazul în care sunt colectate recenzii de către o parte terță, în numele vidaXL, termenii și condițiile generale și/sau termenii și condițiile de utilizare ale părții terțe în cauză sunt aplicabile la recenzii.
 3. vidaXL își rezervă dreptul de a nu publica o recenzie sau de a o șterge de pe website daca vânzătorul de parte terță poate dovedi că recenzia în cauză este:
 • în contradicție cu legislația sau reglementările în vigoare;
 • în contradicție cu ordinea publică sau decența;
 • o recenzie numai a produsului;
 • nu este referitoare la vânzătorul de parte terță în cauză;
 • conține informații personale ale unei părți terțe;  
 • conține un URL sau reclame;
 • este fraudulentă.

Articolul 8 – Închiderea contului și funcționalitățile website-ului

 1. vidaXL își rezervă dreptul de a refuza utilizatori sau de a desființa conturile lor, în mod unilateral, daca există motive pentru acest lucru, de exemplu în următoarele cazuri: 
 • utilizare neautorizată sau abuzivă a website-ului și/sau a contului;
 • eșecul de a adera la acești Termeni și Condiții de utilizare sau la Condițiile pentru licitație;
 • eșecul de a adera la acordurile făcute între utilizator și vidaXL și/sau vânzător(i) de parte terță.

 2. În plus, vidaXL are dreptul de a limita, refuza sau revoca anumite utilizări sau de a bloca temporar contul în caz că a fost folosit în cazuri ca cele descrise sub articolul 8.1.
 3. În orice moment, vidaXL își rezervă dreptul de a opri efectuarea anumitor funcționalități disponibile ale website-ului sau de a le modifica.

Articolul 9 - Confidențialitate și date personale

 1. Datele cu caracter personal furnizate de către utilizator la vidaXL, cum ar fi numele său și adresa, numere de telefon și adrese de e-mail, sunt procesate de către vidaXL în fișiere care sunt proprietatea vidaXL. Aceste informații vor fi folosite de către vidaXL , în scopul de a gestiona conturi și licitații, de a procesa comenzi, livrări și facturări, și pentru a media posibile litigii dintre utilizatori și vânzător(i) de parte terță.
 2. În orice moment, utilizatorul este capabil de a accesa, modifica sau de a extinde datele sale personale prin autentificarea în contul său. În principiu, vidaXL nu va furniza date cu caracter personal către părți terțe, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru a executa un acord cu utilizatorul. vidaXL, de exemplu, va furniza numele utilizatorului și adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon către vânzător(i) de parte terță, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a încheia un acord de cumpărare între utilizator și vânzător(i) de parte terță. Comunicarea dintre utilizator și vânzător(i) de parte terță este gestionată printr-o aplicație de e-mail a vidaXL. Comunicarea este stocată in serverele vidaXL și poate fi accesată de vidaXL în următoarele cazuri:
 • asistarea utilizatorului și/sau a vânzătorului (/vânzătorilor) în caz de întrebări și/sau probleme; 
 • evaluarea dacă vânzătorul (/vânzătorii) îndeplinesc/au îndeplinit cerințele acestuia. 
 • și analizarea și îmbunătățirea procesului.

 3. Website-urile utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt, de exemplu, lansate pentru amintirea datelor de autentificare. În plus, cookie-uri de parte terță pot fi lansate pe website.
 4. Utilizatorul poate să își configureze browser-ul său astfel încât să nu primească cookie-uri în timpul vizitei acestuia pe website. Poate fi posibil, în acest caz, cu toate acestea, ca utilizatorul să nu poată utiliza pe deplin toate funcționalitățile website-ului, sau accesul său la părți ale website-ului și/sau ale contului să fie restricționat.
vidaXL își rezervă dreptul de a stoca date despre comportamentul utilizatorului pe website (adresa IP folosită, printre altele) în cazul în care apar suspiciuni de abuz și/sau de utilizare neautorizată

 5. websiteului, realizată prin intermediul contului utilizatorului.

 6. Pentru mai multe informații privind modul în care vidaXL utilizează datele personale ale utilizatorilor și despre lansarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate vidaXL, așa cum este găsită pe website.

Articolul 10 - Proprietate intelectuală și informații despre terți

 1. Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, toate drepturile, inclusiv drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală ale (informațiilor furnizate pe) website-ului sunt rezervate de vidaXL, în măsura în care acestea nu sunt rezervate de către părți terțe/titulari de licențe care fac informațiile disponible.
 2. Utilizatorului îi este permis să consulte (informațiile furnizate pe) website-ul și să facă copii ale acestuia pentru uz personal, de exemplu pentru imprimarea sau stocarea acestuia. Orice altă utilizare, de exemplu, stocarea sau reproducerea (părților) website-ului pe un website separat pe internet, sau crearea de conexiuni, hyperlink-uri, deeplink-uri către (părțile) website-ului, nu sunt permise fără acordul explicit în scris din partea vidaXL.
 3. Informațiile de pe website sunt parțial furnizate de părți terțe, cum ar fi vânzători de parte terță și alți utilizatori (în cazul recenziilor). vidaXL nu poate fi considerat responsabil pentru orice daune rezultate din informații incorecte, incomplete sau incorect furnizate de către părți terțe de pe website.
 4. Website-ul poate conține link-uri către pagini de internet externe. vidaXL nu poate fi considerat responsabil pentru utilizarea sau conținutul paginilor al căror link către website este prezentat, sau care dispun de un link către website.
 5. În cazul în care sesizați o încălcare a drepturilor de autor pe site-ul nostru, puteți raporta acest fapt la adresa de email legal@vidaxl.ro.

Articolul 11 - Răspundere

 1. Utilizatorul admite că, în cazul unor comenzi cu vânzător(i) de parte terță, acordul se face între utilizator și vânzător(i) de parte terță, și că vidaXL nu este și nu va fi nicio parte din acest acord.
 2. Ca atare, vidaXL nu este obligat să verifice sau să evalueze calitatea, cantitatea sau capacitatea produselor oferite de către vânzătorii de parte terță pe website, și nu poate fi tras la răspundere, în niciun fel, în caz de daune rezultate din faptul că aceste informații se adeveresc a fi incorecte, incomplete sau ilicite.
 3. În cazul în care vidaXL este răspunzător pentru daunele suferite, indiferent, această răspundere este limitată la prețul de achiziție al produsul în cauză, așa cum este facturat de vânzătorul de parte terță către utilizator, în orice caz.
 4. Responsabilitatea vidaXL, indiferent de natura ei, este limitată la suma pe care asigurarea de responsabilitate a vidaXL o recompensează în cazul în cauză.

Articolul 12 - Diverse

 1. În cazul în care una sau mai multe dintre prevederile acestor Termeni și Condiții de utilizare nu mai devin obligatorii, sau devin invalide sau inexecutabile, celelalte prevederi vor rămâne valabile în întregime. Într-un astfel de caz, vidaXL va înlocui prevederea în cauză cu o nouă prevedere, care urmează să fie stabilită de vidaXL și apropiindu-se cât mai mult posibil de semnificația prevederii în discuție.
 2. Pentru utilizarea website-ului, utilizarea contului și a acestor Termeni și Condiții, se aplică exclusiv legislația Olandeză.

Atașament(e)

Termeni și condiții

Condiții Generale pentru Licitații

Politică de retur

Declarație de confidențialitate și cookie-uri