Termeni și Condiții Generale pentru Licitații

Versiunea 2.2, 2023-11-23

Cuprins:

Articolul 1 – Definiții

Articolul 2 - Aplicabilitate

Articolul 3 – Înregistrare

Articolul 4 – Declarație de confidențialitate

Articolul 5 – Procedura de Licitaţie

Articolul 6 – Descrierea produselor

Articolul 7 - Oferta

Articolul 8 – Încheierea acordului de achiziție

Articolul 9 – Dreptul la retragere

Articolul 10 – Facturare şi plată

Articolul 11 – Legislație aplicabilă

Articolul 12 – Alte dispoziţii

 

Articolul 1 - Definiții

Termeni și condiții generale pentru licitații: acești termeni și condiții generale pentru licitații;

Consumatori: o persoană fizică ale cărei acțiuni nu sunt îndeplinite în scop comercial, profesional sau industrial;

Produs: unul sau mai multe bunuri care sunt oferite spre vânzare pe site-ul de Licitație;

Site de Licitație: Platformă de licitație online unde Licitatorii cumpără produse de la vidaXL;

Ofertant: un Consumator care se înregistrează sau s-a înregistrat pentru a participa la o Licitație în modul prevăzut de vidaXL;

Ofertă: suma oferită de Licitator la o licitație pentru un Produs, plus taxele și costurile;

Acord de achiziție: Acordul de achiziție încheiat între Vânzător și Cumpărător la Alocare; 

Cumpărător: Licitatorul căruia i-au fost alocate produsele;

Date personale: datele (personale) care trebuie furnizate către vidaXL de către Consumator cu scopul de a se înregistra și a Licita la o Licitație și care pot duce la persoana sa;

Alocare: declarația explicită a firmei vidaXL către Cumpărător că Licitația la care Cumpărătorul a plasat o Ofertă este alocată Cumpărătorului. Această declarație poate însemna că a fost trimisă o confirmare prin e-mail;

Licitație: licitația online prin intermediul Site-ului de Licitație pentru vânzarea unuia sau a mai multor bunuri;

Vânzător: vidaXL va fi vânzătorul față de Cumpărător pentru toate bunurile oferite pe Site-ul de Licitație;

vidaXL: vidaXL Europe B.V.

Articolul 2 – Aplicabilitate

2.1. Pe lângă TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE, TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE PENTRU LICITAȚII se vor aplica și în relația dintre Vânzător și Licitator pentru orice Licitație, utilizarea Site-ului de Licitație, înregistrarea unui Licitator la vidaXL pentru participarea la Licitații și pentru orice Licitație care are loc. Orice termeni și condiții (generale) ale unui Licitator vor fi respinse de vidaXL.

2.2. În cazul participării la o Licitație, Licitatorii au obligații unul față de celălalt, și fiecare Licitator are obligații față de vidaXL în sensul de a acționa în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale pentru Licitații. Un Licitator se obligă față de vidaXL să respecte în totalitate și în întregime necondiționat condițiile declarate aplicabile Licitației de către vidaXL și că el/ea se va abține de la a întreprinde orice acțiune care ar putea dăuna intereselor vidaXL.

Articolul 3 – Înregistrare

3.1. Pentru a participa la o Licitație în calitate de Licitator, este obligatoriu să te înregistrezi în modul recomandat de vidaXL și să accepți necondiționat condițiile și procedurile care sunt declarate aplicabile unei Licitații de către vidaXL. Participarea la o Licitație nu va fi permisă în niciun caz dacă nu ești autorizat să execuți acțiuni juridice sau dacă nu ești calificat din punct de vedere juridic. vidaXL își rezervă dreptul în orice moment, din motive proprii, de a refuza Licitatorilor dreptul de a se înregistra și (continua) să participe la o Licitație și/sau de a rezilia acel drept în mod unilateral.

3.2. Licitatorul trebuie să se identifice în mod corespunzător la prima solicitare din partea vidaXL. Nerespectarea acestui lucru va duce la ineligibilitatea Licitatorului de a participa la Licitație.

3.3. La înregistrare, ești obligat să furnizezi toate informațiile solicitate de vidaXL în întregime, corecte și adevărate, și să garantezi acuratețea și caracterul complet al informațiilor pe care le-ai furnizat. Dacă aceste date sunt modificate în orice moment, vei fi obligat să informezi fără întârziere compania vidaXL despre aceste modificări. Dreptul de a evalua validitatea unei înregistrări și a informațiilor furnizate în acest context aparține exclusiv companiei vidaXL.

3.4. Dacă ți se oferă posibilitatea de a utiliza un nume de utilizator și o parolă, numele de utilizator și parola pe care le folosești la o Licitație sunt strict personale și nu pot fi comunicate de către tine unor terțe părți. Dacă ai motive să crezi că o altă entitate îți cunoaște parola, trebuie să notifici vidaXL fără întârziere despre acest fapt. Ești răspunzător și ai obligații legale în privința tuturor acțiunilor care au loc în cadrul unei Licitații și care decurg din utilizarea parolei și/sau a numelui de utilizator, și de asemenea, în cazul în care acestea sunt folosite abuziv dacă nu ai avut grija cuvenită în ceea ce privește numele de utilizator și parola. vidaXL are dreptul, indiferent dacă acționează în numele Vânzătorului sau nu, să solicite respectarea obligațiilor tale de plată rezultate din Ofertele realizate folosind numele tău de utilizator și parola.

3.5. Vei putea folosi Site-ul de Licitație de îndată ce procedura de înregistrare a fost finalizată și a fost creat un cont de utilizator. Contul de utilizator poate fi reziliat cu efect imediat de către vidaXL în orice moment, fără a aduce atingere oricăror obligații pe care le-ai putea avea deja din perioada anterioară rezilierii contului de utilizator și fără a aduce atingere prevederilor acestor Termeni și Condiții Generale pentru Licitații, care vor rămâne în vigoare și după rezilierea contului de utilizator.

Articolul 4 – Declarația de confidențialitate

4.1. Prin înregistrarea pe Site-ul de Licitație, confirmi că ești la curent și ești de acord cu Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie-uri.

vidaXL își rezervă dreptul de a înregistra date referitoare la comportamentul de vizitare al Licitatorului pe site-ul web (inclusiv adresa IP utilizată) în cazul în care există suspiciunea că contul Licitatorului a fost utilizat abuziv și/sau site-ul este utilizat în mod abuziv. Pentru mai multe informații despre modul în care vidaXL folosește datele personale ale Licitatorului și despre utilizarea cookie-urilor pe site, se face referire la politica de confidențialitate a vidaXL, care poate fi găsită pe site-ul web vidaXL.

Articolul 5 – Procedura de Licitație

5.1. Pregătirea și executarea Licitației sunt determinate exclusiv de vidaXL. Aceasta înseamnă, printre altele, că vidaXL determină cursul evenimentelor dinaintea și din timpul Licitației și are autoritatea, fără a indica motive, de a admite sau de a nu admite Licitatori la Licitație, de a nu licita unul sau mai multe Produse sau de a modifica (compoziția) Produselor,  de a nu recunoaște o Ofertă și de o declara nevalidă și de a suspenda, să relua sau anula Licitația și/sau de a lua alte măsuri pe care le consideră necesare.

5.2. Durata unei Licitații este marcată pe site-ul web al licitației. Cu toate acestea, vidaXL are dreptul de a anula, rezilia, suspenda sau extinde o Licitație (prematur) în orice moment. Dacă o Licitație nu este deschisă tuturor Licitatorilor din cauza unor probleme tehnice, vidaXL va folosi dreptul de a prelungi Licitația, dar vidaXL nu este obligată să facă acest lucru.

5.3. Licitatorii sunt obligați să urmeze instrucțiunile și directivele date de sau în numele companiei vidaXL în contextul unei Licitații.

5.4. Licitația va avea loc în ordinea listată în catalogul de Licitație de pe site-ul Licitației. Cu toate acestea, vidaXL are dreptul de a se abate de la ordine.

5.5. Un Licitator acceptă condiţiile speciale care pot apărea în timpul unei Licitații pe Internet şi problemele (tehnice) care pot interveni. Aceste probleme pot include incapacitatea de a accesa site-ul Licitației sau o anumită Licitație, incapacitatea de a plasa o Ofertă, erori sau defecțiuni ale site-ului Licitaţiei şi/sau ale hardware-ului aferent şi/sau ale conexiunilor de rețea şi/sau ale funcționării software-ului pe site-ul Licitaţiei. În plus, întreținerea site-ului de Licitație și/sau a sistemului de bază poate însemna că pot interveni probleme care limitează accesul la site-ul de Licitație și/sau Licitație, și/sau împiedică plasarea unei Oferte.

Articolul 6 – Descrierea Produselor

6.1. Descrierile unui Produs și toate informațiile de pe site-ul web de Licitație sunt realizate conform principiului „a cunoaște mai bine”. Prin urmare, se poate întâmpla ca o descriere a unei Licitații să fie incorectă sau incompletă. Un Licitator acceptă posibilitatea ca o descriere a unui Produs să fie incorectă sau incompletă și, prin urmare, nu poate revendica niciun drept sau pretenție pe baza descrierilor și a altor informații.

Articolul 7 - Oferta

7.1. Licitarea trebuie realizată în modul indicat de vidaXL pe site-ul de Licitație. Licitația se desfășoară conform principiului „cel mai mare licitator”. vidaXL are dreptul de a schimba modul în care se desfășoară o Licitație în orice moment în timpul Licitației. vidaXL are dreptul să nu admită o Ofertă dacă există motive rezonabile în opinia vidaXL.

7.2. O Licitare realizată de un Licitator este considerată ofertă pentru vidaXL. Licitatorul este obligat să respecte Oferta, care este fermă, irevocabilă și necondiționată.

Articolul 8 – Încheierea Acordului de Achiziție

8.1. Orice Ofertă pe care o plasezi la Licitațiile vidaXL constituie o ofertă legală de achiziție a articolului. Nu poți retrage o Ofertă decât în circumstanțe limitate permise de legea aplicabilă, de exemplu, atunci când articolul nu este conform cu descrierea furnizată în legătură cu articolul de pe site.

8.2. Participarea la o Licitație nu înseamnă că bunurile vor fi în cele din urmă vândute Licitatorului. Chiar dacă site-ul web de Licitație indică faptul că o Licitație are loc în baza contractului cu cea mai mare Ofertă, aceasta nu conduce neapărat la un Acord de Achiziție.

8.3. Licitatorul este conștient de faptul că bunurile vândute la Licitații sunt proprietatea companiei vidaXL. Acordul de Achiziție este între Cumpărător și vidaXL.

8.4 În cazul în care Produsul/Produsele Alocate nu au fost achiziționate de către Cumpărătorul (potențial) în perioada specificată, Cumpărătorul (potențial) nu și-a îndeplinit obligația după lege, iar vidaXL are dreptul de a dizolva acordul cu (potențialul) Cumpărător printr-o declarație scrisă și/sau de a vinde bunurile achiziționate unuia sau mai multor terți. Cumpărătorul (potențial) este obligat să despăgubească vidaXL pentru toate daunele cauzate de încălcarea angajamentului. După transferul dreptului de proprietate a Produsului/Produselor Alocate către (potențialul) Cumpărător, Cumpărătorul (potențial) nu mai poate pretinde dizolvarea Acordului de Achiziție.

8.5 În cazul în care achiziția nu este posibilă din cauza unor circumstanțe independente de sfera de control a Cumpărătorului (potențial) și care nu pot fi atribuite Cumpărătorului (potențial) (de ex., deoarece sunt implicați terți), vidaXL are dreptul de a rezilia acordul prin declarație scrisă către (potențialul) Cumpărător. În acest caz, vidaXL nu este obligată față de Cumpărător (potențial) să facă mai mult decât să ramburseze prețul de achiziție plătit.

Articolul 9 – Dreptul de retragere

9.1. Consumatorul poate anula un acord din momentul plasării comenzii și până la 14 zile de la primirea comenzii, fără a indica niciun motiv. vidaXL poate întreba Consumatorul cu privire la motivul retragerii, dar nu îl/o poate obliga pe acesta/aceasta să declare motivul(ele).

9.2. Perioada de reflecție menționată la alineatul 1 expiră la 14 zile după ce Consumatorul, sau un terț desemnat în prealabil de către Consumator, care nu este transportatorul, a primit produsul, sau:

  • în cazul în care Consumatorul a comandat mai multe produse în aceeași comandă: ziua în care Consumatorul sau un terț desemnat de acesta a primit ultimul produs. Antreprenorul poate, cu condiția ca acesta să fi informat în mod clar Consumatorul cu privire la acest lucru înainte de procedura de comandă, să refuze o comandă pentru mai multe produse cu termene de livrare diferite;
  • dacă livrarea unui produs constă din mai multe transporturi sau părți: ziua în care Consumatorul, sau un terţ desemnat de acesta/aceasta a primit ultimul transport sau ultima parte a acestuia;
  • în cazul acordurilor de livrare regulată a produselor într-o anumită perioadă: ziua în care Consumatorul, sau un terț desemnat de acesta, a primit primul produs.

Articolul 10 – Facturare și Plată

10.1. Dacă nu se convine altfel, Cumpărătorul trebuie să plătească suma datorată în termen de 3 zile de la încheierea Licitației Online.

10.2 Codurile de reducere nu pot fi utilizate pentru produsele achiziționate prin licitaţie.

Articolul 11 – Legislație aplicabilă

11.1. În cadrul acestor Termeni și Condiții Generale pentru Licitații și în disputele care pot apărea în urma Licitațiilor, se aplică legea din România.

Articolul 12 – Alte dispoziții

12.1. vidaXL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condițiile Generale pentru Licitații. În cazul modificărilor, noile condiții se aplică de la următoarea Licitație. Termenii actuali de la începutul unei tranzacții se vor aplica până la finalizarea tranzacției respective. Utilizarea în continuare a Serviciilor după orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor Generale pentru Licitații va fi considerată ca o acceptare obligatorie a acestor modificări.

 


Atașament(e)

Termeni și Condiții Generale pentru Licitații