DREPTURI DE UTILIZARE
Bună – ai fost transferat aici pentru că ne place mult imaginea ta și pentru că noi,

Vida Xl B.V., Vida XL Europe B.V., Vida XL International B.V., TM Handelsgesellschaft GmbH, HB Commerce PTY Ltd., vidaXL LLC cu sediul la Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Olanda

(împreună, „vidaXL”) îți cerem consimțământul pentru distribuirea imaginii tale sau imaginii tale în mișcare („Lucrare”) pe (printre altele) website-urile și conturile noastre de pe rețele sociale, în special pe Instagram, Facebook și Snapchat („Conturi”).

Îți oferim oportunitatea de a face publicitate Lucrării tale, în special pe website-urile noastre și ca și contribuție la Conturile noastre. În acest scop, dorim să obținem consimțământul tău explicit pentru a utiliza Lucrarea cerută în totalitate, după cum urmează, și pentru a o utiliza în scopuri comerciale. 

 I.  Răspunzând la comentariul nostru de pe Instagram cu hashtag-ul  #sharemevidaxl, ne acorzi în mod expres următoarele drepturi de utilizare, gratuit, fără limită de conținut, perioadă sau teritoriu:

        • de a utiliza, a edita, a modifica și a exploata Lucrarea ta pe website-urile și Conturile noastre în totalitate, inclusiv în scopuri de marketing comercial. Această acordare de drepturi expresă include toate formele cunoscute și necunoscute ale posibilităților Internetului;  

        • dreptul nelimitat de a reproduce, a pune la dispoziția publicului și a expune public Lucrarea ta, în special prin integrare digitală a imaginii tale în Conturile și pe website-urile noastre;

        • drepturile de publicitate, și anume dreptul de utilizare a Lucrării tale în scopuri publicitare ale vidaXL și produselor oferite de vidaXL pe website-urile sale și pe toate celelalte canale media, inclusiv în afara internetului, în particular în presa scrisă și în newsletter-ele noastre;  

        • dreptul de a oferi accesul publicului, dreptul de a stoca Lucrarea și de a o pune la dispoziție și de a o expune publicului, în formă analogică sau digitală, și

        • dreptul de a utiliza Lucrarea ta în asociere cu alte lucrări.

 II. Confirmi că ești proprietarul drepturilor transferate în numele tău și că ai dreptul de a ne acorda efectiv aceste drepturi.

 III. Mai mult decât atât, confirmi că utilizarea Lucrării tale nu încalcă drepturile individuale ale unor terțe părți și, în special, că persoanele prezente în imagine, dacă este cazul, sunt de acord cu utilizarea contractuală a imaginii tale.

 IV. Ne vei acorda daune în cazul revendicărilor unor terțe părți, în special al revendicărilor de încălcări a drepturilor de autor și individuale, ce pot fi inițiate împotriva noastră în legătură cu exercitarea drepturilor rezultate din acest acord. Dacă ai cunoștință de orice încălcare a drepturilor stabilite aici, trebuie să ne notifici imediat.

 V. Pentru utilizarea și distribuirea lucrării tale în conturile noastre, vom prelucra doar datele necesare, și anume imaginea ta marcată cu hashtag sau mențiunea brandului vidaXL, numele contului tău și, în mod excepțional, alte date pe care este posibil să le fi publicat pe rețeaua socială (ex: adresa ta de e-mail), pentru a-ți oferi credit pentru lucrarea ta.

 VI. Oricare dintre părți poate rezilia acest acord în scris sau în formă electronică, prin acordarea unei notificări de 2 săptămâni, trimițând un e-mail la instagram_au@vidaxl.com.

 VII.  Orice modificare sau adăugare la acord va fi realizată în scris sau în formă electronică. În cazul în care o prevedere a acestui acord sau o parte a acestuia va deveni nulă, aceasta nu va anula celelalte prevederi ale acordului. În măsura în care este permisă alegerea legii aplicabile, acest acord se va afla sub incidența legilor Republicii Federale Germania.

 

Cu mulțumiri,

Echipa vidaXL