Termenii și condițiile #sharemevidaXL

Bună ziua! 😊 

Ați fost transferat aici pentru că ne place foarte mult conținutul dumneavoastră și noi;

vidaXL și societățile sale afiliate (denumite în continuare „vidaXL”);

v-am solicitat consimțământul pentru distribuirea conținutului dumneavoastră audiovizual („Lucrare”) pe (inter alia) site-urile noastre, conturile noastre de rețele sociale precum Instagram, Facebook și Pinterest („Conturi”), e-mailuri promoționale și reclame și în toate celelalte inițiative de marketing, promovare și publicitate.

Vă oferim oportunitatea de a vă face publicitate la Lucrarea dumneavoastră pe site-urile noastre și în contribuțiile la Conturile noastre. În acest scop, obținem consimțământul dumneavoastră explicit pentru a face o utilizare cuprinzătoare a Lucrării solicitate, după cum urmează, și pentru a o utiliza în scopuri comerciale.

 1. Confirmați că sunteți:
 1. Persoană fizică de vârstă majoră;
 2. Utilizatorul, proprietarul, chiriașul sau orice alt titlu care vă dă dreptul să permiteți transferul; și,
 3. Autorul original al Lucrării pe care ați distribuit-o.

 1. Fără a aduce atingere părții a VII-a, prin adăugarea hashtag-ului #sharemevidaxl în conținutul dumneavoastră, sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții și ne acordați un drept; gratuit, deci renunțați în mod expres să primiți orice compensație sau remunerație de la vidaXL ca urmare a acestei desemnări; fără limitare teritorială, adică pentru întreaga lume; irevocabilă, astfel încât licența nu poate fi revocată sau reziliată în nicio circumstanță, cu excepția prevederii a VII-a din contract; perpetuă, adică de durată nedeterminată; neexclusivă, astfel încât să puteți exploata aceeași Lucrare și să permiteți alte licențe; transferabilă și sublicențiabilă; de a:

 1. utiliza, reproduce, distribui, afișa în mod public, interpreta public, expune și exploata în alt mod Lucrarea, în întregime sau parțial, pe fiecare dintre site-urile noastre, Conturile noastre și pe toate celelalte canale media, inclusiv buletinul nostru informativ și presa scrisă, așa cum stabilim la discreție unică. Aceasta include în mod expres toate formele cunoscute și necunoscute de oferte de internet;

 1. autoriza pe alții să utilizeze, să reproducă, să distribuie, să afișeze public, să interpreteze public, să expună și să exploateze în alt mod Lucrarea, în întregime sau parțial, pe fiecare dintre site-urile noastre, Conturile noastre, pe toate celelalte canale media, inclusiv buletinul nostru informativ și presa scrisă, fără consimțământul dumneavoastră;

 1. modifica, edita, traduce, stoca, include în lucrări colective sau crea lucrări derivate ale Lucrării, în întregime sau parțial, fără consimțământul dumneavoastră.
 1. În plus, prin adăugarea hashtag-ului #sharemevidaxl pe conținutul dumneavoastră de Instagram, confirmați că utilizarea Lucrării dumneavoastră nu încalcă niciunul din atributele de personalitate a terților. Dacă în Lucrarea dumneavoastră apar terțe părți, confirmați că sunt de acord cu prezenta licențiere a Lucrării dumneavoastră.
 2. vidaXL va fi informată cât mai curând posibil în cazul oricăror încălcări ale drepturilor de autor și ale atributului de personalitate, având posibilitatea de a lua măsuri adecvate pentru a atenua orice daune și pretenții existente sau potențiale. vidaXL nu va fi în niciun caz făcută responsabilă pentru orice încălcare a situațiilor menționate în părțile I, II și III din acești Termeni și condiții.
 1. Pentru utilizarea și distribuirea lucrării dumneavoastră în Conturile noastre, este posibil să procesăm datele personale necesare, și anume, conținutul dumneavoastră audio-vizual marcat cu hashtag-ul sau mențiunea mărcii vidaXL, numele contului dumneavoastră și, în mod excepțional, alte date pe care le puteți avea publicate pe rețelele de socializare (de exemplu, adresa dumneavoastră de e-mail), pentru a vă acorda credit pentru Lucrarea dumneavoastră. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și rectificarea și ștergerea sau limitarea prelucrării, opoziția față de acestea și să vă retrageți consimțământul. Puteți face uz de aceste drepturi contactând webservice@vidaxl.roPuteți găsi mai multe informații în Declarație de Confidențialitate și Cookie-uri.
 1. Sunteți de acord cu orice condiții pe care le considerăm cele mai potrivite pentru vidaXL pentru a vă acorda credit pentru lucrarea dumneavoastră și confirmați că nu suntem obligați să vă acordăm credit în vreun mod specific.
 1.  Oricare dintre părți poate rezilia prezentul acord în formă scrisă sau electronică printr-un preaviz de două săptămâni. Dacă este cazul, va trebui să ne anunțați trimițând un e-mail la social.media@vidaxl.com. Dacă utilizați acest drept de a rezilia licența, vidaXL nu va avea voie să vă folosească Lucrarea pe viitor. Orice lucrare/campanie deja publicată, nu va fi modificată/ștersă și nu veți avea niciun drept să solicitați acest lucru.
 2. Site-ul vidaXL, conturile de rețele sociale, mărcile comerciale, logo-urile etc. sunt protejate de legea proprietății intelectuale. Recunoașteți și sunteți de acord că nu obțineți niciun drept de Proprietate Intelectuală cu privire la cele de mai sus și la orice conținut aferent.

 1. Orice modificare sau completare la acest acord se va face în formă scrisă sau electronică. În cazul în care o prevedere individuală a acestui acord sau o parte a acestuia este sau devine inoperantă, aceasta nu va invalida prevederile rămase ale acordului. În măsura în care o alegere a legii guvernamentale este permisă, acest acord va fi guvernat exclusiv de legile Parlamentului Țărilor de Jos.

Mulțumim mult,
Echipa vidaXL